Pauliina

Toimintaterapeuttina minulle on tärkeää hyvän yhteyden ja vuorovaikutussuhteen luominen lapsen tai nuoren kanssa. Turvallisuuden tunteen rakentuminen muodostaa lapselle tai nuorelle parhaan mahdollisen alustan kiinnittyä terapiaan; tälle turvan rakentumiselle on tärkeää antaa aikaa ja tilaa etenkin terapian alkuvaiheessa. Uskon siihen, että toimintaterapiassa saa ja kuuluukin olla kivaa; mitä mukavampi terapiaan on osallistua, sitä paremmin päästään harjoittelemaan tavoitteiksi asetettuja taitoja ja valmiuksia. Lapsen tai nuoren mielenkiinnon kohteet kartoittamalla ja niitä terapian suunnittelussa hyödyntämällä voidaan hankalia ja vaikeitakin asioita harjoitella mielekkäästi. 


Vapaa-ajalla touhuan perheeni ja Sulo-koiramme kanssa, viihdymme porukalla luonnossa retkeillen ja mökkeillen. Lukeminen, leipominen ja lenkkeily ovat minulle tärkeitä ja merkityksellisiä toimintoja.

Koulutus

Toimintaterapeutti AMK 2016
Kauppatieteiden maisteri 2011

Täydennyskoulutus

-Perhe- ja paripsykoterapeutti 2024-, Oulun yliopisto (opintojen aloitus 10/2021, valmistuminen 12/2024)

-Nepsy-lapsi koulussa 5op, Oppimaa 2023

-Nepsy-nuoren tukeminen 5op, Oppimaa 2023

-Kuntoutujan itsesäätelyn, itseohjautuvuuden ja itsetuntemuksen haasteet kuntoutuksen esteenä, Heli Isomäki 2023

-GAS-koulutus 2022 (ja syksy 2015)

-Dialektisen käyttäytymisterapian hyödyntäminen perheterapiassa 0,5h/14h, Tunne Mielesi Oy ja Suomen Perheterapiayhdistys 2021

-Psykologian opinnot 30op, Jyväskylän avoin yliopisto 2021

-Zones of Regulation -menetelmäkoulutus, Toimintaterapia Tammisto 2018